I – MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP DỮ LIỆU

Việc thu thập dữ liệu của khách hàng chủ yếu trên website bao gồm các thông tin như : họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin liên hệ  mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc mỗi khi gửi thông tin nhờ chúng tôi tư vấn hay muốn mua sản phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về lưu giữ và bảo mật mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp . Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba cho website chúng tôi  để có biện pháp giải quyết phù hợp.

II – PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin mà quý khách cung cấp để:

 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa
 • Cung cấp các thông tin về sản phẩm đến khách hàng (nếu có yêu cầu từ khách hàng)
 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích mua hàng
 • Khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra .

III – THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

 • Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ trên website cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ đến ban quản trị .
 • Còn lại trong mọi trường hợp thông tin khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối trên máy chủ của chúng tôi.

IV – NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ TIẾP CẬN VỚI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Đối tượng có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của khách hàng :

 • Nhân viên của công ty
 • Các đối tác có ký hợp động thực hiện 1 phần hay toàn bộ dịch vụ của Công Ty.

V – CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA KHÁCH HÀNG

 • Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng.